Alces

Sweden Holland Trade Support

 

Alces kan fungera som en brygga mellan det svenska företaget och dess

(blivande) affärskontakter. Våra tjänster:

 

  • Marknads- och produktundersökningar
  • Hitta rätt samarbetspartner (importör/agent/distributör)
  • Förbereda och organisera studiebesök såväl i Nederländerna som i Sverige
  • Stöd och rådgivning vid bildande av dotterbolag eller filial
  • Skatte- och finansieringsfrågor, kommunikation och marknadsföring
  • Rådgivning vid företagsuppköp
  • Informera, förbereda och vägleda vid mässdeltagande
  • Översättningar från nederländska till svenska
  • Rekrytering

 

 

Posten

Marknadsanalys utav post- och distanshandeln i Nederländerna

 

DesignTorget

Etableringsanalys

 

Winkelman & van Hessen

Studiebesök i Sverige utav representanter för 8 nederländska ministerier.

Tema: IT och den offentliga sektorn

 

Västerås kommun

Studiebesök i Nederländerna i syfte att studera dagvattenhantering

 

Sveriges kommuner

och Landsting

Studiebesök i Nederländerna i syfte att studera valfrihetsfrågor inom omsorgen

Referenser